Independent company

Background story

Fifteen years ago Cerion created, developed and imported tools and methodologies for data warehouse automation. The consulting company was one of the first (on the planet) to automatically generate structures and load procedures for highly scalable, flexible and sustainable Business Data Platforms. The productivity boost gained by Cerion’s in-house tool led to the implementation of tens of new customer solutions. Most were EDW’s, multi-organization reporting solutions, business unit solutions. Some smaller solutions were implemented, as well. Main users of the tool were Cerion’s own Data Professionals and it was called SmartDW. Data industry terminology emerging in 2020-2021, like “DataOps” and “Low code data platform” now describes what happened in a pioneer company, many years ago.

A few years later the demand for the Data Vault and Data Vault 2.0 architecture increased and DV 2.0 support was added. Continuous and determined development lead to an open product and rebranding. The name chosen was D♯ (pronounced Dee Sharp).

In april 2020 we opened up the D♯-methodology and D♯-toolbox for any Data Professional, even to Cerion’s competitors. The demand was higher than we expected. In parallel we productified demonstrations and training courses, added tutorials etc. We have succeeded in speeding up the learning process for a growing number of D♯-professionals. Increased productivity, speed and flexibility as well as pragmatic, efficient and clear working habits were some of the benefits raised by new Data Professionals joining the emerging D♯-community.

Today we are happy to announce…

Today we are happy to announce that we have moved the D♯ product business into a new company starting January 1st, 2021. The company, DSharp Oy, will focus on providing the best and most flexible automation tools for building and maintaining highly scalable and sustainable data platforms. The co-operation between D♯ and Cerion will naturally continue.

Join us!

We are searching for best talent and recruiting to strengthen our team. A partnership network is being created.
In parallel we are also searching for new investors to join and speed up our success story from this point forward.

Yours,

Yngve (on behalf of the D♯-team)

Data Vault -automation

Cerion loi ja toi Data Vault -automaation Suomeen

Nyt luodaan hyvinvointiyhteiskuntaa

Cerionin pioneerityö

Toistakymmentä vuotta sitten tietoalustat ja -varastot rakennettiin vielä täysin manuaalisesti isoilla budjeteilla. Näimme mahdollisuuden: Data Vault -pohjaisten tietovarastojen automatisoinnista tulisi uusi tuottavuusstandardi, ja paukut kannattaisi laittaa siihen. Olemme investoineet SmartEngine -työkalun kehittämiseen lähes 15 vuoden ajan.

Kehitimme ensimmäisenä Suomessa pitkälle jalostetun Data Vault -automaatiotyökalun ja -menetelmän. Kehitystyö tehtiin läheisessä yhteistyössä edelläkävijäasiakkaiden kanssa. Maahantoimme monta vuotta myöhemmin alan toisen pioneerin Uusi-Seelantilaisen WhereScapen ratkaisun.

SmartEngine-työkalun versio 2.2 näki päivänvalon syyskuussa 2020

Rakentamamme SmartEngine-työkalu generoi Data Vault (1.0) -koodia jo vuonna 2009 ja DV 2.0 lisättiin työkalun uuteen SmartEngine 2.0 -versioon vuonna 2018. Uudella 2.2-versiolla generoidaan nyt niin isojen kuin pientenkin tietoalustojen rakenteet ja lataukset käsitemallin pohjalta. Rakenteet noudattavat Data Vault 2.0 -standardia, joka on viime vuosina Suomessakin vakiintunut uusien tietovarastohankkeiden toteutustavaksi.

Data Vault 2.0 on laajempi kuin “pelkkä tietovarasto” ja se kattaa nykyään laajemman Data Platformin tarpeet. Data Vault 2.0 mahdollistaa suurien tietomassojen prosessoinnin kustannustehokkaasti ja se ottaa myös rakenteettoman datan tiedot haltuunsa.

D#-menetelmä ja -työkalupakki

Cerion D# (lausutaan DSharp) sisältää menetelmän ja sitä tukevat työkalut ketterään tietoalustan kehitykseen. Menetelmä pohjautuu toiminnan käsitteiden mallintamiseen tarvelähtöisesti. Käsitemalli on samalla yhteinen kieli kaikille toimijoille, tärkeä määrittelydokumentti ja lähtökohta tietovaraston tekniselle ratkaisulle. D#:n työkalupakki sisältää SmartEnginen, mallinnustyökalun ja tietokantatyökalut.

Tuottavuutta ja tehokkuutta

Kun tekninen toteutus syntyy itsestään, voi mekaanisesta suorittamisesta vapautuvan ajan hyödyntää tuottavampaan työhön. Yhdessä asiakkaan kanssa keskitymme liiketoimintatiedon syvälliseen ymmärtämiseen ja hyödyntämiseen sekä datan visualisointiin, sanoo DW-automatisoinnin isä Kim Johnsson. “Low Code is the way to go” myös tietoalustojen kehityksessä!

“Tänä aamuna päivitin ison organisaation EDW:n kaikki lataukset uuteen versioon. Yhden napin painalluksella loin hieman yli 500 000 riviä SQL-koodia. Samalla päivitin 2500-sivuisen HTML-dokumentaation toista nappia painamalla”, kertoo Johnsson.

Fiksumpia kaupunkeja, hyvinvoivia kaupunkilaisia

Cerion on vienyt tietovarastointiautomaation kaikkiin kaupunki-, sote- ja opetustoimialojen asiakkuuksiinsa.

Kaupunkien talous-, henkilöstötoiminnot, toimialat ja tytäryhtiöt voivat nyt aidosti johtaa tiedolla ja pohjata päätöksentekonsa luotettavaan ja ajantasaiseen tietoon.

Moderni tietoalusta on parhaiden organisaatioiden johtamisjärjestelmän ytimessä, kun ne kehittävät 2020-luvun analytiikka- ja raportointiratkaisujaan. Tietoa yhdistetään useista operatiivisista järjestelmistä ja yhä enemmän myös isoista Data Lakeista, ilman aikaa vievää ja virhealtista käsityötä.

Huipputiimimme tuntee yli viidentoista vuoden kokemuksellaan läpikotaisin kaupunkien dataekosysteemit, jotka koostuvat kymmenistä lähdejärjestelmistä. Kaupunkien tietoympäristöjen ja toiminnan datan syvällinen ymmärtäminen onkin toinen avain onnistuneisiin projekteihin.

Tietoturvallisen raportoinnin automatisaatiossa on loppujen lopuksi kyse 2020-luvun hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisesta. Raportoinnin visualisointi ja tiedon jalostaminen sekä yhdistäminen auttavat esimiehiä ja kuntajohtoa löytämään oikeat luvut parempaan päätöksentekoon. Myös kuntauudistus tuo paineita muutosjohtamiseen; hallinnolliset uudistukset tulisi viedä läpi mahdollisimman kustannustehokkaasti ja niin, että kaupunkilaiset todella hyötyisivät muutoksista.

Terävien simulointien ja analyysien avulla kuntajohto saa arvokasta tietoa esimerkiksi terveydenhuollon ja opetuksen organisointiin ja tehostamiseen. Esimerkkinä vastauksia seuraaviin kysymyksiin.

    • Minne koulut ja terveysasemat kannattaa sijoittaa?
    • Kuinka hoitohenkilökunnan määrä mitoitetaan optimaalisesti koronakriisin eri vaiheissa?
    • Miten oppimistuloksia mitataan ja parannetaan 2020-luvulla?

tai tiivistäen Mitkä toimenpiteet tuottavat kaupunkilaisille eniten hyvinvointia samoilla euromäärillä?

Tällaisiin kysymyksiin pitää saada mahdollisimman tarkat vastaukset, jotta tulevaisuuden kaupungit olisivat elinvoimaisia ja kaupunkilaiset tasavertaisessa asemassa keskenään, sanoo Nyman.

Kaupunkien menestystarinoita ei mahdollisteta yksin teknologiaa hiomalla, vaan myös toimialaan ja ihmisten huippuosaamiseen panostamalla.

Ketterä ja joustava työkulttuurimme näkyy lopulta myös asiakkaan päässä ketterinä ja joustavina ratkaisuina. #teamcerion on lopulta kaikkein tärkein tekijä onnistumisissamme, Nyman kiittää.”

Sytyke-lehti

Perinteisesti tietovarastoa ja tietoalustaa rakennettaessa on tunnistettu prosessi erittäin hitaaksi. Puhuttiin usein useiden kuukausien työstä, kun muodostettiin uusia raportteja, jos lähdeaineistoa ei ollut tietovarastossa saatavilla. Tietojen lataustyö oli rankkaa käsityötä, kun tunnistettiin mistä lähteistä tietoa tuodaan tietovarastoon ja miten tieto muokataan yhteiseen muotoon.

Modernissa tietoalustassa kehitystä on lähdetty nopeuttamaan toteuttamalla tietovarastoon automatisaatiota hyödyntäen mallinnusta.

Lisää aiheesta Sytyke-lehdessä.

Tietovarasto

Tietovarastoinnin uudistuksen tavoitteena on tuoda kustannustehokkuutta talouden hallintaan ja valjastaa data entistä monipuolisemmin hyödynnettäväksi. Tampere siirtyy data-alustan automatisoinnin edelläkävijäkaupunkien joukkoon Cerionin teknologiseen osaamiseen luottaen.

Lue lisää Cerionin sivuilta.

Azure-webinaari

Miten käsitemallipohjainen tietovarasto rakennetaan Azure-alustalle ja miten on-premise tietovarasto siirretään Azure-pilvipalveluun?

Lue lisää Cerionin sivuilta.