Tietoalusta

D♯ (lausutaan “dii sharp) sisältää menetelmän ja sitä tukevat työkalut ketterään tietovarastokehitykseen. Menetelmä pohjautuu toiminnan käsitteiden mallintamiseen tarvelähtöisesti. Käsitemalli on samalla yhteinen kieli kaikille toimijoille, tärkeä määrittelydokumentti ja lähtökohta tietovaraston tekniselle ratkaisulle.

D♯:n tärkeänä työkaluna on SmartEngine, jonka avulla automatisoidaan merkittävä osa tietovaraston kehitystyöstä. Käytännössä SmartEngine generoi käsitemallin perusteella tietovaraston rakenteiden, latausmekanismeihin sekä rajapintoihin tarvittavan standardi SQL- koodin täysin automaattisesti.

Lue lisää.